miðvikudagur, október 31, 2007

Dagur 251 ár 4 (dagur 1335, færzla nr. 606):

Þá er komið að því að hæðast að vefsíðu samfylkingunnar.

Samfylkingin er miðflokkurinn á Íslandi. Sá flokkur sem er mitt á milli íhaldssama vinstri-flokksins, og kommúnistaflokkanna tveggja (eða vinstri öfgaflokkanna).

Byrjum bara á kosningastefnu flokksins:

"Jafnaðarmenn hafa lagt grunninn að velferðarsamfélögum Norðurlanda. Þar er jöfnuður meiri en annars staðar og atvinnulífið jafnframt samkeppnishæfast.

Afhverju halda þeir að meiri jöfnuður sé nauðsynlega af hinu góða? Ég meina, norrænir rónar hafa það rosalega gott, miðað við til dæmis vinnandi fólk í Afríku.

En notum upphugsað dæmi: ef það væru engir rónar, bara stór millistétt sem liði vel, hefði efni á húsinu sínu, bæði jeppa og fólksbíl og fötum og mat með nóg afgangs til að skreppa til útlanda tvisvar á ári. Svo væri einn gæji sem byggi yfir auðæfum sem jöfnuðust á við þau sem Bill Gates hefur yfir að ráða. Þá væri ójöfnuður. Myndi það þá þýða að það yrði að taka fé af ríka kallinum til að ná fram jöfnuði?

Á undanförnum árum hafa stjórnvöld á Íslandi sveigt af þessari leið.

Hvernig?

Í komandi kosningum verður kosið um það hvort jafnaðarstefnunni verður beitt á ný til að auka lífsgæði á Íslandi."

Í kosningum er aldrei kosið um neitt. Það er bara valið hvaða lið fólk styður. Hvaða merki er flottast eða eitthvað.

Atvinnustefna:

Öflugt, skapandi og traust atvinnulíf er ásamt ábyrgri stjórn efnahagsmála undirstaða velferðarsamfélagsins. Brýnt er að skapa fyrirtækjunum í landinu hagstæð rekstrarskilyrði og stöðugleika, ekki síst undirstöðu- og útflutningsgreinum. Samfylkingin vill:

Eftir því sem ríkið potar minna í atvinnulífið, þeim mun meira dafnar það. Þýðir þetta þá ekki í verki að þeir ætli að minnka höftin? Hafandi í huga að við erum að tala um fasista hér, þá tel ég það ólíklegt.

Sameina málefni atvinnulífsins í stjórnarráðinu í eitt atvinnumálaráðuneyti til að tryggja jafnræði á milli atvinnugreina gagnvart stjórnkerfi ríkisins.

Allt í lagi. Það segja þeir, en ef það eru mörg ráðuneiti, þá eru fleiri stöður innan þeirra sem því nemur. Sem þýðir að ef ráðuneytunum yrði skeytt saman yrði það í raun bara að stóru batteríi, miklu stærra en öll ráðuneytin sem fara í það, og engin leið yrði að fá nokkuð vitrænt út úr því. Í fullkomnum heimi myndi það verða minna og léttara í vöfum, en hey! Hvar erum við?

Hefja áratug hátækninnar með samræmdum aðgerðum í þágu þekkingariðnaðarins.

Uhm... þessi blessaði áratugur hófst held ég uppúr 1970. Eða fyrr? Hvenær fóru tölvur að komast fyrir inni í einbýlishúsum? Hvenær fóru þær að birtast í stjórnkerfum hinna og þessara nytjahluta? Þeir eru svolítið á eftir. Hvaða áratugur er á nú? Járnöld?

Koma á samvinnu aðila vinnumarkaðarins og hins opinbera um leiðir til að vinna bug á kynbundnum launamun og þeim hindrunum sem eru á framgangi kvenna í atvinnulífinu til að auka samkeppnishæfni atvinnulífsins.

Jup. Fáum kvenfólk til að vinna yfirvinnu. Þvingum það ef með þarf. Eða bönnum karlmönnum að vinna yfirvinnu. Hvort lýst ykkur betur á?

Hverfa frá miðstýringu í landbúnaði, auka frelsi bænda til þróunar,fullvinnslu og markaðsetningu matvæla og skapa ný tækifæri til atvinnuþróunar. Lækka rekstrarkostnað í landbúnaði svo sem fóður-, flutnings- og raforkukostnað.

Þetta er svo endurtekið í byggðastefnunni.

Allt í lagi, ég er alveg sammála að þetta fyrra en göfugt markmið, en ég sé smá vanda í þessu seinna, sökum þess hvernig ríkið hefur unnið í fortíðinni: Mestur kostnaður við allt á landinu er vegna skatta. Þeir eru að tala um að lækka skatta á nokkra hluti. Afhverju má ekki lækka skttana á allt, og hafa bara eina skattprósentu sameiginlega öllu?

Skapa sátt um nýtingu auðlinda hafsins með þátttöku allra hagsmunaaðila sem tryggi útgerðinni starfsgrundvöll til framtíðar.

Ég er ekki viss um að ég viti hvað þetta þýðir, eða hvernig þeir ætla að koma þessu í verk. Venjulega leiðin er bara að segja: "það er sátt", og hundsa það sem bendir til annars.

Barnastefna:

Jafn réttur og jöfn tækifæri allra íbúa landsins til að rækta hæfileika sína og nýta í þágu komandi kynslóða er grundvallarforsenda þess að á Íslandi þrífist frjálst og réttlátt samfélag.

Allt í lagi.

Ójöfnuður hefur aukist mjög á síðustu árum, vinnutími meðalfjölskyldunnar er of langur og mörg íslensk börn upplifa sig afskipt.

Aftur þessi ójöfnuður: ek fólk er ekki beinlínis í ræsinu, þá er það ekki vandamál. Það er jú ójöfnuður, en mest er það ríkir kallar sem verða ríkari með veldisvexti. Og hinir fátækari eru ekkert að verða fátækari. Þeir eru alltaf jafn miklir öreigar. Nema þið meinið að hægt sé líka að missa það sem maður á ekki?

Vinnutími fólks, alls fólks, ekki bara fjölskildufólks, er ískyggilega langur af því það er allt svo dýrt hérna. Sem er með beinum hætti ríkinu að kenna. Það að einhver stjórnamálaflokkur muni breyta því er hæpið, svons svipað og sagan af Gullbrá er hæpin.

Móta opinbera, heildstæða stefnu í málefnum barna og ungmenna er byggi á rétti þeirra eins og hann er skilgreindur í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Ef það er í barnasáttmálanum, sem við erum aðilar að, þá ráða þeir engu um þetta.

Bæta tannvernd barna og ungmenna að 18 ára aldri með með ókeypis forvörnum og eftirliti og auka verulega kostnaðarþátttöku ríkisins í tannlækningum barna.

Ókeypis forvarnir? Ætla þeir semsagt að gefa tannbursta og tannkrem? Hitt er alveg göfugt markmið og allt það.

Hækka barnabætur með því að draga verulega úr tekjutengingu þeirra og hækka aldursviðmið ótekjutengdra bóta.

Hér er hugmynd: það kostar X að reka barn. Öll börn eru svipuð að uppbyggingu. Því þá ekki bara að senda öllum foreldrum þessa X summu, eða hlutfall af X summu án tillits til tekna? Það myndi auðvelda alla útreikninga. Nei, það myndi koma í veg fyrir þörf á útreikningum. Einfalda kerfið mikið.

Tryggja að öll börn geti tekið þátt í íþrótta-, tómstunda- og félagsstarfi, sem og listnámi. Skólamáltíðir verði ókeypis.

Er það ekki svona auka-dót sem betra væri að foreldrar greiddu fyrir? Ókeypis skólamáltíðir væri alveg fínt að hafa. Þá þarf ekki að gefa kryppildunum nesti.

Stórefla forvarnarstarf gegn kynferðisofbeldi, m.a. með auknu samstarfi við frjáls félagasamtök.

Varnartarf gegn kynferðisofbeldi: 14-2. Aston Villa gegn Tottenham: 3-0.

Ég er ekki viss um hvernig á að fara að þessu. Finnst þetta mjög óljóst.

Byggðastefna:

Jöfn tækifæri fólks óháð búsetu á landsbyggð eða í höfuðborg eru grundvallarhugtök í byggðastefnu Samfylkingarinnar.

Nei, og Guð forði okkur frá því. Ef maður á Súgandafirði vill gerast strætóbílstjóri, þá skal hann gjöra svo vel og flytja nær stór-reykjavíkursvæðinu, eða í það minnsta til Akureyrar.

Ráðast í stórátak í samgöngumálum í þeim tilgangi að stytta vegalengdir, t.d. með jarðgöngum til að auka öryggi vegfarenda, sameina atvinnusvæði og tryggja íbúum greiðan aðgang að allri helstu þjónustu.

Hálendisveg? Það virðast allir hafa þeta á skránni. Vinstri grænir, til dæmis, vilja ljúka við hringveginn innan 4 ára. Já. Það stendur þarna.

Gera áætlun um stóreflingu almenningssamgangna og gera hjólreiðar að raunhæfum ferðakosti í daglegu lífi m.a. með aðgerðum í skipulagsmálum.

Heyrðu... bíddu við; er ekki vegakerfið hluti af almenningssamgöngum? Og vegakerfið er líka vegakerfið innan RKV? Og var það ekki einmitt samfylkingin sem mjókkaði veginn um hlíðarnar, og þarna hjá Ömmu í vogunum?

Þeir ætla að þvinga hjólreiðastígum uppá okkur.

Endurvekja strandsiglingar sem hagkvæman kost í flutningum.

Eins og ég heyrði það, lögðust strandsiglingar af vegna of hárra hafnargjalda. Lækkið þá gjöldin.

Endurskoða tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga með það að markmiði að efla sveitarfélögin og færa til þeirra ný verkefni svo sem framhaldsskólann, málefni fatlaðra og aldraðra og nýja tekjustofna svo sem hlutdeild í fjármagnstekjuskatti.

Troðum framhaldsskólunum og öldruðum uppá sveitarfélögin. Það mun breyta tekjuskiftingunni.

Efnahagsstefna:

Brýnasta hagsmunamál heimilanna og fyrirtækjanna í landinu er að endurheimta jafnvægi í efnahagslífinu og tryggja þannig lága verðbólgu og lágt vaxtastig.

Hvað meina þeir? Ég skil ekki. Það er vöxtur. Vöxtur er eðli málsins samkvæmt ekki jafnvægi. Hann er við hámark núna, grunar mig, svo þetta takmark mun nást án þess að SF þurfi að lyfta hendi. Verðbólga er líka fylgifiskur vaxtar. Lágir vextir... ja, þeir munu sennilega vilja hækka þá seinna, þegar það fera að myndast kreppa. Þó þá væri skárra að lækka vextina.

En það er bara mín spá.

Endurskoða þarf skattkerfið og almannatryggingarnar til að bæta hag lágtekjufólks og millitekjufólks og leggja grunn að réttlátari tekjuskiptingu.

bara til að bæta hag lágtekjufólks? Hvað ætla þeir að gera af sér? Nú á að fara að skemma eitthvað.

Efna til náins samstarfs milli ríkisins, aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélaga um aðgerðir á sviði efnahags- og félagsmála sem myndað geti þjóðarsátt um nýtt jafnvægi í efnahagsmálum.

Ég er nú að efna til verkanaðar sem miðar að staðsetningu leturs til aflestrar á tölvuskjám landsmanna til afþreyingar og skemmtunar.

Tryggja jafnvægi og ábyrgð í hagkerfinu sem er forsenda þess að vextir og verðbólga lækki til muna og gengisstöðugleiki aukist.

Og þeir ætla að potast í því? Með einhverri míkróstjórnun á hlutum sem þeir eiga bara ekkert að vara að snerta vænti ég.

Bæta skipulag hagstjórnar af hálfu hins opinbera til þess að efnahagsaðgerðir verði samstilltar og markvissar.

Miðað við það sem á undan er komið fer mig að gruna að þeir viti ekki hvað öll þessi löngu orð þýða.

Ákvarðanir um stórvirkjanir og tengdar framkvæmdir verði teknar með tilliti til umhverfissjónarmiða og jafnvægis í efnahagsmálum.

Þeim er mjög umhugað um þetta jafnvægi. Athugum að hér eru þeir ekkert að lofa virkjun, eða lofa að virkja ekki. Það sem þessi lína virðist þýða er: "ef það er hagvöxtur munum við sennilega ekki virkja, en ef það er kreppa, þá er líklegt að við virkjum."

Setja hagstjórninni þau markmið að þjóðin hafi í næstu framtíð raunhæft val um inngöngu í Evrópusambandið og upptöku evru.

Ef vilji væri fyrir hendi gætum við sótt um núna. Því ekki? Við yrðum betri meðlimir en Slóvenar - eins og staðan er akkúrat núna. Slóvenía er svo aftarlega á merinni að það land getur auðveldlega búið við 20% hagvöxt í áratug, ef því er að skifta.

Skattamál:

Samfylkingin vill Að skattleysismörk verða leiðrétt.

Afhverju ekki bara að afnema þau? Að vísu væri bara sanngjarnt þá að lækka skttprósentuna niður í svona 10%, ekki meira. Meira væri ósanngjarnt.

Draga úr tekjutengingu barnabóta.

Kom með betri lausn hér að ofan.

Vægari skerðingu bóta almannatrygginga vegna tekna lífeyrisþega.

Pétur Blöndal, sá mæti þrj... maður, meina ég, er víst að skoða þessi mál. Einfalda. Gera betri. Þess þarf, því kerfið er of flókið.

Lækkun skatta á lífeyrissjóðsgreiðslum úr 35,72% og niður í 10%.

Hmm... vorum við ekki búin að borga skatt af því? Afhverju tvískatta?

Afnema stimpilgjöld af lánum vegna húsnæðiskaupa.

Góð hugmynd.

Afnema vörugjöld og fella niður tolla af matvælum í áföngum í samráði við hagsmunaaðila.

Þessir hagsmunaaðilar munu standa í vegi fyrir þessu.

Lækka virðisaukaskatt af lyfjum úr 24,5% í 7%.

Bara af lyfjum? Hvað með aðrar neyzluvörur? Hve margfalt á kerfið að vera? Vita þeir ekki að öll sundurliðun kostar pening?

Gagnsærra og réttlátara skattkerfi þar sem ,,grænir skattar" fá aukið vægi.

Já. Næst á dagskrá er að leggja á græna skatta. Það mun íþyngja þeim efnaminni. Sem er auðvitað mjög réttlátt.

Skattlagning orkugjafa og mengandi starfsemi verði endurskoðuð út frá umhverfissjónarmiðum.

Hei: rafmagnsreikningurinn hjá okkur mun hækka! Jess! Því það er svo réttlátt og umhverfisvænt! Og kallar bara á meiri yfirvinnu sem við megum ekki vinna því þá eykst launamunur kynjanna! Fokk Je!

Undirbúa samræmda gjaldtöku fyrir afnot af sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar.

Þeir vilja semsagt rukka fyrir kvótann. Flott. gerum það. Þá getum við hleypt útlendingum að miðunum og fengið pening inn.

Rússneskt máltæki: Það sem allir eiga, það á enginn.

Framhald...

þriðjudagur, október 30, 2007

Dagur 250 ár 4 (dagur 1334, færzla nr. 605):

Engin hefur hringt í mig til að fá að drekka te og borða kex. Það eru 4 mögulegar ástæður, frá þeirri líklegustu að þeirri ólíklegustu:
1: Engin sem gæti haft áhuga á slíku les bloggið. Við því er ekkert að gera.
2: Almennt er enginn áhugi fyrir hendi.
3: Ég býð ekki nóg. Hvað meira? Vilja þær að ég nuddi á sér bakið? Kveiki á kertum? Bjóði vín og osta? Get gert það.
4: þær sem eru ekki í felum undir rúmi síðan seinast eru á leið uppá Klepp núna, eftir að hafa fengið tilboð um vín, osta og baknudd við kertaljós frá mér.

***

Ég fann ekkert skaðlegt í MBL. Að hluta því ég nennti ekki að lesa það allt, og að hluta því ég er ekki málfræðingur. Að vísu er smá aðferð sem ég hef notað, og hún er sú að tékka á fréttum tengdum ríkinu á einhvern hátt, eða umferðinni. Það er uppspretta mestrar vitleysu, hef ég komist að.

Hey! Les kannski yfir vefsíðu samfylkingarinnar á morgun! Það er fasískur flokkur, sem hlýtur þar af leiðandi að vera uppfullur af merkingarlausum frösum og illa ígrunduðum setningum. Geri það. Snilld. Hef ekki tíma núna.

***

Samkvæmt skýrzlum sem gerðar voru eftir bardaga í seinni heimstyrrjöldinni, þá hleypa ekkert allir af byssum sínum í skotbardaga. Reyndar er það að jafnaði bara helmingurinn sem á það til. Og það versnar, því af þeim sem þó skjóta a.m.k einusinni, þá skjóta 30% í áttina að andstæðingunum. Hvert eru hinir að skjóta?

Já. Með það í huga langar mig bara ekkert að koma nálægt neinum hernaði.

sunnudagur, október 28, 2007

Dagur 248 ár 4 (dagur 1332, færzla nr. 604):

Þetta er áhugaverð frétt. RÚV grefur upp spillingu, og þeir spilltu verða brjálaðir og kæra. Þar sem það er skylda fréttamanna að segja frá því sem aflaga fer í stjórnsýzlunni, þá væri best að kærendur töpuðu þessu máli, og yrðu látnir greiða sakarkostnað. Það er nefnilega engin refsing við spillingu á Íslandi.

Sambærilegt væri ef RÚV yrði kært af dópsölum eftir nafnbirtingu.

Það væri líka gaman að sjá fleyri útlendinga fá borgararétt á sama hátt og stelpan í þessu máli. Ef það er engin spilling í gangi, þá á að vera nóg að vera skráður sem nemandi í útlendum skóla.

***

Um áfengi. "Já, ég er á móti þessu og vorkenni þessu "frjálslynda" fólki ekkert að kaupa sér í vín í ríkinu. Og hver er þörfin ? Eru ekki hvort sem er flestir komnir með vínkjallara ?"

Ekki mikill frjálshyggjumaður, skrifari. Hvað hefur ríkið með einkasölu að gera? Það er ekki mjög kapitalískt. Þetta er næsti bær við ef B&L væri ríkisrekið fyrirtæki, og einungis þeir mættu selja bíla (& landbúnaðarvélar).

Það mætti nota sömu rök fyrir því: Hver er þörfin? Eru ekki hvort sem er allir komnir með bílastæði? Og hann myndi ekkert vorkenna fólki að þurfa að fara upp fyrir snjólínu til að kaupa bíl. Það gerist ekki það oft. Og það þurfa ekkert allir bíl, er það? Svo eru bílar hættulegir. Það deyja að jafnaði 15-25 manns á hverju ári af völdum bíla. Bæði í slysum og sjálfsmorðum.

Hvað með tölvur? Ef ríkið væri með einkasölu á þeim? Er í alvöru þörf á að einkaaðilar séu að selja tölvur? Nei. Það er miklu betra og eykur aðgengi, en eins og allir vita leiðir aðgengi að tölvum af sér aðgengi að internetinu, og á internetinu er allt fullt af klámi, sem þýðir að allir sem fá sér tölvu eru mestu klámhundar og þar af leiðandi nauðgarar.

Já, ef þú situr fyrir framan tölvu núna, þá ert þú nauðgari.Klám klám klám, þarf frekari sönnunar við?

það sér því hver maður að það þarf að takmarka aðeins aðgengi að tölvum með ríkiseinokun á tölvusölu. Skrásetja hver á tölvu og fara frammá að allir taki próf í notkun slíkra tækja. Svo verður að taka sér gjöld af þeim vegna þess að fáeinir einstaklingar eru tölvufíklar, og enn aðrir kunna ekkert á tölvur. Ríkið þarf að greiða fyrir meðferð slíkra einstaklinga á Vogi.

Nei, þetta er ekkert öfgagengnara dæmi en andmæli við einkasölu á víni. Því segja þeir ekki einmitt að vín þurfi að vera dýrt svo fólk veigri sér við að kaupa það? Sem virkar á alla nema alkana, sem neita sér frekar um mat en drykk. Og ef Ríkið er ekki opið, þá er bara farið í Bónus og sopið á vanilludropum.

Þegar bjórinn var bannaður þömbuðu rónar brennivín, en ekki bjór. Í bjór eru þó næringarefni. Og ef bjór væri ódýrari, hefðu þeir kannski efni á að leigja einhversstaðar, og væru þá inni við drykkju, sem myndi bæta heilsufar þeirra umtalsvert. Vegna þess að rónar munu ekkert hætta að drekka nema þá langi til þess.

Og hvað eru rónar fyrir brennivín annað en barnaperrarnir á netinu eru fyrir tölvur?

Ef aðgengi að brennivíni veldur drykkju barna, þá má alveg eins segja að barnaperrar nái til barnanna þinna ef þú átt tölvu. Það er alveg rétt, jafnvel réttara. Það er nefnilega ekkert víst að krakkar vilji sitja að sumbli eitthvað frekar ef það verður auðveldara að redda víni. En barnaperrar verða alltaf þarna, örugglega.

Nei, það þarf að fjarlægja ríkið alfarið úr þessu. Allt sem það gerir er beinlínis skaðlegt. En þetta er fjáröflunarleið þeirra, sem gerir líkurnar á því að þeir hætti með ÁTVR hverfandi.

föstudagur, október 26, 2007

Dagur 246 ár 4 (dagur 1330, færzla nr. 603):

Af eyjar.net:

Einkaaðilar standa sig oft betur í rekstri en hið opinbera. Spurningin er hins vegar sú hvort samgöngur um þjóðvegi séu ekki hluti af velferðarkerfinu og því ekki gerð arðsemiskrafa af rekstri þjóðvega. Arðsemiskarfan hefur tilhneigingu til þessa að einbeita sér að pyngjunni frekar en þjónustunni. Við höfum slæma reynslu af því.

Það er ekki spurning að vegakerfið er hluti af velferðarkerfinu. Það hefur verið þannig frá dögum Rómverja, og gefst best þannig. Þess vegna er það haft þannig á flestum stöðum. Það eykur hreyfanleika alþýðunnar.

Við búum ekki í Norður Kóreu.

Og það er arðsemiskrafa af vegagerð. Ólafsfjarðargöngin spara helling af snjómokstri á hverju ári, og svo hefur enginn ekið þar útaf síðan... einhverntíma. Það kom alltaf fyrir annað hvert ár í denn. Að vísu er rangt af mér að taka mannslíf inn í dæmið sem arðsemi, því ríkið hugsar þetta þveröfugt: slys eru nefnilega hagvöxtur, örkumlun ögn meiri hagvöxtur en dauði. Allt afar atvinnuskapandi: vinna við greftrun eða sjúkrahúslegu, innflytjendur græða á málningu á kistuna og krossinn eða sárabindum, það er söluskattur og tollur af þessu öllu... þið sjáið hvað ég meina.

En ég er augljóslega ekki ríkið. Reyndar er ég slíkur óvinur ríkisins að ég hef aldrei legið á spítala.

En hvað um það: styttri og beinni og breiðari vegir auka samgang á milli bæja, sem ætti að auka viðskifti, sem ríkið ætti að græða á í gegnum söluskatt.

En af einhverjum sökum þráast ríkið við að bæta vegina. Af hverju er það? Er verið að seilast eftir krónunni svo mikið að þeir sjá ekki þúsundkallinn sem liggur rétt við hliðina á þeim?

Allt í lagi, hver bíll eyðir að jafnaði 10 á hundraðið, og hver trukkur svona 100-150. Þegar það allt er lagt saman er til nóg af pening til að þekja landið malbiki. En í stað þess að smíða almennilega Ártúnsbrekkuhraðbraut yfir hálendið til Akureyrar og Egilsstaða, þá er hafður mjór sveitavegur á báða staðina.

Jú, það er miklu lengri vegur, með tilheyrandi hættu á slysförum og auknum eldsneytiskostnaði. Svo liggur hann í gegnum krummaskuð eins og Blönduós.

Ég er ekki að segja að neinn eigi að rífa upp veginn til Blönduóss, en það væri miklu hagkvæmara ef allir sem ætla til Akureyrar þyrftu ekki að koma þar við. Þetta fyrirkomulag hamlar viðskiftum, og þar af leiðandi peningaflæði, bæði til fyrirtækja, einstaklinga og ríkis. Og lifandi, óörkumlaðir menn skapa meiri skatttekjur af því að vera til en einhvert örkumlað kryppildi inni á stofnun, jafnvel þótt tekjuskattur yrði lækkaður í 10%. Og ríkið sér þetta ekki.

Eða ríkið sér þetta, en vill vera Norður Kórea.

Ríkið stendur sig bara ekkert í að vera ríki. Í stað þess að sinna frumskildu sinni: leggja almennilega vegi, þá er það að reyna að komast í Öryggisráðið, því þar er boðið í svo fínar veizlur. Það er ekki nóg fyrir þetta lið að vera með sendiráð í hverju einasta ríki veraldar, heldur þurfa þeir líka að vera í Öryggisráðinu, og sóa þar fullt af pening sem þeir gætu betur gefið mér.

Og ég rökstyð það: allur peningur sem fer í öryggisráðið er horfinn úr landi algjörlega. Ef þeir myndu gefa mér peninginn, kæmi eitthvað af honum til baka inn í atvinnulífið, gegnum hvert það flipp sem mér dytti í hug með nokkra milljarða í vasanum.

Og ef þetta pakk sem við kusum yfir okkur ræður ekki við að gera fyrsta heims vegakerfi í fyrsta heims landi fyrir fyrst heims pening, hvernig dettur nokkrum manni þá í hug að það ráði við að reka ferju sómasamlega?

***

Í blaðinu um daginn rakst ég á auglýsingu. Það var verið að auglýsa einbýlishúsalóðir einhversstaðar úti í sveit, lengra en Mosó. verð: 18.5 millur og uppúr.

Bjóddu 18.5 millur í íbúð í miðbænum, og eftir svona mánuð fattar eigandinn að hann fær ekki meira fyrir hana en það og selur þér hana á því verði. Eða kauptu eina sem kostar minna: MBL. Takið eftir að 50-70 fm íbúð nær aldrei 20 millum. (Sem skýrir vel afhverju Framnesvegur 28 er enn auður. Hlýtur að vera utanbæjarmaður).

Hver kaupir lóð með engu á fyrir meira en 18 millur? Og hvað er fólk að kaupa fyrir þennan pening?

Förum yfir þetta aðeins: vegur: Ríkið borgar það. Það er það sem ríkið á að gera. Það er búið að taka peninginn í gegnum sérstakt bensíngjalt, veggjald, sérstakt bensíngjald af veggjaldi, veggjald af sérstöku bensíngjaldi, bensíngjald, söluskatt og toll, að ógleymdu veggjaldi af sérstöku bensíngjaldi af tolli.

Skolp: ríkið/sveitarfélagið borgar það. Útsvar. Hvað annað hélduði að það færi í? Jú, það fer líka í leikskóla, en það fer í vöxt líka.

Rafmagn: Útsvar & skattar. Ríkið á grunnetið.

Síminn er að verða einkarekinn, svo þú borgar einhverju einkafyrirtæki til að koma og reisa loftnet svo þú getir SMSað ömmu þína.

Svo verð á hektara er svona hátt? Túnið hennar ömmu er þá minnst 100 milljón króna virði. Ekki hef ég orðið var við að neinn væri tilbúinn til að greiða það.

Svo þetta er okur, sýnist mér. En samt er mikið af þessu selt. Undir 300 fm einbýlishús. Sem eru frekar ljót, af myndum að dæma, ég vona að fólk sjá að sér og smíði falleg hús. Eins og Árni Johnsen.

Eða það er ekki fólk sem er að kaupa þetta, heldur verktakar... þeir smíða gráa og ljóta nazistakassa fyrir lítið fé, og reyna að pranga þeim út fyrir 50-60 millur á eftir.

Úff. Keyrði inn í 110 um daginn; Gámasvæðið við Rauðavatn. Það var niðurdrepandi. Allt fullt af gráum kössum, allir nákvæmlega eins. Mér leið eins og nazistarnir hefðu unnið.

ARGH!.

"Hraunhamar fasteignasala var að fá í sölu Hamrakór 10 Sérlega fallegt og vel hannað 228,5fm einbýlishús"

Þetta er grár kassi. Og þakið mun byrja að leka innan 2 ára. Góð hönnun? Jæja... Og ég reiknaði það út að vaxtakostnaðurinn er yfir milljarð. Þann pening á ég bara ekki til, enda hefur ríkið enn ekki gefið mér peningana sem það ætlar að kveikja í... ég meina nota til að komast í Öryggisráðið. (miðað við 9.9% verðbólgu, ég er svo bjartsýnn.)

Amen.

fimmtudagur, október 25, 2007

Dagur 245 ár 4 (dagur 1329, færzla nr. 602):

Alltaf þegar ég hitti foreldra mína, eða Braga á flugvellinum, þá spyrja þau hvort ég sé búinn að ná mér í kærustu. Að því loknu spyrja þau (en ekki Bragi) hvort Reynir sé búinn að ná sér í eina svoleiðis.

Nei, segi ég, við mikla undrun spyrjenda.

Sem aftur veldur mér undrun. Það er ekki eins og kvenfólk sýni mér sérstakan áhuga. Sem er í sjálfu sér áhugavert. Nóg virðist nú vera af þeim hérna. En ég er náttúrlega í Háskólanum, og eins og Nietzche segir: Ef kvenfólk hneigist til mennta bendir það til þess að það sé eitthvað að því kynferðislega.*

Einusinni bauð ég nú einni út, og hún varð svo óttaslegin að ég hef aldrei séð annað eins. Ég meina, ef ég hefði sagað af henni alla útlimina, og væri að búa mig undir að saga hana í tvennt eftir endilöngu hefði ég alveg búist við svona skelfingarsvip, en ekki við að ég byði uppá mat.

Sem fær mig til að hugsa: hve ógnvekjandi er í alvörunni að vera boðið uppá snarl af mér? Gæti ég valdið almennri ógn í þjóðfélaginu með svona tilboði?

Allt í lagi: ég býð þá hvaða dömu sem það vill þyggja uppá te og kex. Ég bít ekki mikið. Þið getið hringt á undan, það er smá vandamál að ná sambandi við mig ef ég er heima, þannig að ef ég svara ekki, þá er ég sennilega heima.

Og nú er bara að bíða á meðan allt kvenfólk sem les þetta felur sig inní skáp og byrjar að skjálfa óstjórnlega.

***

MBL fréttin:

Lögreglan: Ótrúlegt að ekki skyldi verða stórslys


Hmm... gæjinn ók á stein á yfir 100 kmh og fór 200 veltur. Það er svolítið magnað slys, ekki satt?

„Bíllinn tættist yfir stórt svæði og ótrúlegt að ekki skyldi verða stórslys þarna," sagði varðstjóri lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Varðstjóri lögreglunnar er mikill bögubósi. "Bíllinn tættist í sundur og dreyfðist yfir stórt svæði," eða bara "tættist" eða "dreyfðist." Veldu eitt.

Vélin mun hafa þeyst úr bíl sem valt eftir að hafa verið ekið á miklum hraða á norðurleið eftir Kringlumýrarbraut í Reykjavík á ellefta tímanum í gærkvöldi.

Öðrum bíl? Og orsök slyssins er að bílnum var ekið eftir Kringlumýrarbraut? Vá... magnað alveg.

Bíllinn sem var af BMW gerð hreinlega tættist í sundur og hjólastell rifnaði undan honum er hann valt.

Ekki nóg með að bíllinn hreinlega tættist í sundur, hlutir duttu líka af honum! Hvernig gat það skeð samtímis! Þvílíkt högg!

Kringlumýrarbraut var lokuð í um tvo tíma.

"í um" er náttúrlega stytting á "í um það bil," ekki satt?

Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni mun ökumaðurinn hafa misst stjórn á bíl sínum, farið upp á umferðareyju og bíllinn oltið.

Á hinn bóginn gæti hann hafa miðað gætilega á þessa umferðareyju, og velt bílum viljandi.

Bíllinn tættist í sundur og endaði á ljósastaur sem féll yfir götuna.

Klifun. Bíllinn tættist í sundur svo mikið að hann tættist í sundur og datt í sundur og tættist og hrundi og dreyfðist um víðan völl á 200 metra svæði. HALTU KJAFTI!

Brak dreifðist á um 200 metra kafla um götuna.

Ég veit ekki hvar ég á að byrja... Aftur þetta "á um", "í um" bull. Brak dreyfðist yfir 200 metra kafla. Það dreyfðist ekki "á um" neitt.

Ökumaður og farþegi voru fluttir á slysadeild Borgarspítalans en eftir athugun fékk ökumaður að fara heim ómeiddur en farþegi hans dvelur þar nú til frekari rannsókna en er ekki alvarlega slasaður.

BMW er greinilega einn öruggasti bíll í heimi. Svo mjög að ríkið ætti að fella niður tolla og vörugjöld af þeim til öryggis fyrir almenning.

En að orðalaginu: en eftir athugun fékk ökumaður að fara heim ómeiddur

Er verið að ýja að því að sumir séu meiddir viljandi á sjúkrahúsinu áður en þeim er sleppt?

Ökumaðurinn mun vera um tvítugt og að sögn lögreglu er hann grunaður um ofsaakstur og hefur verið sviptur ökuréttindum ævilangt.

Uppáhalds orðskoffín fréttamanns, við hlið "tættist í sundur" er "um": "í um," "á um," "mun vera um." Mér finnst að hann ætti að hætta þessu.

Annars finnst mér merkilegt að fólk sé ekki farið að heimta að peyjinn verði tekinn af lífi, slíkur er fasisminn orðinn hérna.

Málið fer í rannsókn innan skamms en fjöldi vitna er að slysinu og einn bíll sem kom úr gagnstæðri átt er óökufær eftir að hafa fengið á sig brak úr bílnum sem olli slysinu.

Þessi málsgrein er of löng.

"Málið verður rannsakað fljótlega (þegar þeir eru búnir að fara yfir meira spennandi mál, eins og spíttbátinn og Baugsmálið). Það voru mörg vitni að slysinu. Bíll sem kom úr gagnstæðri átt er óökufær eftir að hafa orðið fyrir braki eftir slysið."

Jamm.

*Handan Góðs og Ills.

þriðjudagur, október 23, 2007

Dagur 243 ár 4 (dagur 1327, færzla nr. 601):


MBL frétt dagsins:


250.000 manns flýja heimili sín í San Diego

Hundruð þúsunda manna hafa flúið undan miklum skógareldum í Kaliforníu í dag, og hefur neyðarástandi verið lýst yfir í sjö sýslum.

Sko, ég er enginn íslensku-fræðingur, en: Hundruð þúsunda manna? Það hljómar bara ekki rétt. Ég held það eigi að vera "manns". Annaðhvort það eða orðað einhvernvegin allt öðruvísi.

Eldar brenna stjórnlaust á að minnsta kosti 13 stöðum í Suður-Kaliforníu,

Eldar brenna ekki, þeir loga. Hinsvegar brenna sumir hlutir í eldi.

Þetta var ekki svo slæmt.

***

Hvað er að segja?

Já! Mynd vikunnar!

Maður verður að halda í við klámvæðinguna - þó að til þess að þessi ákveðna mynd flokkist sem klám yrði nakið sem slíkt kvenfólk að teljast klám. Eruði til í að samþykkja það? Ef svo er, sjáið hérna vinstra megin: klám!

Áhugaverð mynd. Í raun er það bara eitt sem gerir þessa mynd líka klámi, og það er að daman er í skóm. Ef hún myndi færa hnéin í sundur, kannski. Ekki veit ég hvaða glott þetta er á henni annars.

Ég veit ekki af hverju, en þetta væri einhvernvegin miklu grófara ef hún væri í einhverju einu í viðbót - til dæmis brjóstahaldara. Það væri líka fáráðlegt. Ekki jafn fáráðlegt samt og ef hún væri með húfu. Það væri orðið fyndið, og komið meira út í ó-erótík. Samt er ekkert sem jafnast á við dömuna sem hékk allsber á hvolfi, þakin mold, inni í einhverri heysátu. Það var hið mesta rugl. Ef einhver getur búið til meira rugl en það, gerið svo vel.

Ó, ekki hefta neitt við neitt. Það er bara ógeðslegt.

Ég hugsa of mikið.

Hmm... þarf að forða mér. Orðið áliðið.

laugardagur, október 20, 2007

Dagur 240 ár 4 (dagur 1324, færzla nr. 600):

MBL frétt dagsins:

Launafólk fái stærri hlutdeild í aukningu þjóðarverðmæta

Verðugt markmið það, en: Launafólk fái stærri hlut af auknum þjóðarverðmætum.

Sem er samt rangt, því þeir eru að heimta hlut af framleiðzlunni, ekki framleiðzlutækjunum ... sem er í einhverjum tilfellum náttúran. En ég er bara að spá í orðalagið hérna.

Ársfundur Alþýðusambands Ísland krafðist þess í ályktun um launamál,

Fundurinn krafðist einhvers. Það var nú ágætt. Einhvernvegin grunar mig að þess hafi verið krafist á fundinum að, en það er náttúrlega bara ég.

Segir í ályktuninni, að þrátt fyrir að gerð kjarasamninga sé viðfangsefni einstakra félaga og landssambanda leggi ársfundurinn áherslu á að í komandi kjarasamningum verði samið um launahækkanir sem tryggi aukinn kaupmátt, sérstaka hækkun lægstu launa, auk þess sem tekið verði af festu á launamisrétti kynjanna.

Maður fær grænar bólur af stofnanamállýzkunni í þessari setningu. Jú, þetta er EIN setning. Að ég tali nú ekki um merkinguna. Æ... Þetta er rangt á marga mismunandi vegu.

Sko:

"Í ályktuninni stendur..." er erfitt að skrifa það? Höldum áfram: "að þó einstök félög og landssambönd geri kjarasamninga, þá er lögð áherzla á það í fundinum að í næstu kjarasamningum verði tryggður aukinn kaupmáttur, sérstaklega lægstu launa. Að auki verði tekið á launamismun kynjanna."

Ég sleppi úr "launahækkunum" en held "kaupmáttaraukningu" vegna þess að hægt er að hækka í launum og fá minna fyrir peninginn en áður. Það væri kaupmáttarrýrnun. Það er svona hagfræðilegt orð. Já, ég skil hagfræði alveg fullkomlega. Ég kann bara ekkert að reikna.

Svo er í raun ekkert "launamisrétti kvenna". Þær hafa sama tímakaup. Við karlmennirnir höfum bara svo gaman af allri yfirvinnunni. Miklu meira en þær dömurnar. Annars er það mikil snilld ef kvenfólk er til í að vinna fyrir miklu lægri laun. Ef ég ætti fyrirtæki, myndi ég einungis ráða kvenfólk í topp stöðurnar, og fá þannig lið sem sættir sig við 400.000 á mánuði þar sem karlmaður tæki 4.000.000.

Jafnframt verði öryggisnet kjarasamninganna styrkt og þannig komið í veg fyrir félagsleg undirboð.

Hvað í helv. er öryggisnet kjarasamninga? Í samhenginu dettur mér helst í hug gengið sem Hoffa stofnaði, áður en hann týndist.

Það verði meðal annars gert með því að færa taxta að greiddu kaupi og með því að tryggja að fagleg starfsréttindi launafólks verði virt.

Færa taxta að greiddu kaupi? Parlez vous Íslensku? Veit einhver hvað þetta þýðir? Einhver sem getur þýtt þennan frasa? Í alvöru, ég hef ekki græna glóru um hvað er verið að tala.

Þá segir í ályktununni, að ársfundurinn telji mikilvægt að aðildarsamtökin standi saman að kröfum, sem varði sameiginlega hagsmuni alls launafólks gagnvart stjórnvöldum og atvinnurekendum.

Aftur er þessi fundur að tjá sig.

Að lokum stendur í ályktuninni að fundarmönnum finnist mikilvægt að aðildarsamtök standi saman að kröfum um sameiginlega hagsmuni launafólks til stjórnvalda og atvinnurekenda.

Því maður gerir kröfur til eða kröfur um, ekki kröfur gagnvart. Sá sem heldur öðru fram skilur ekki málið.

Þetta var MBL frétt dagsins, þýdd á Íslensku.

Amen.

miðvikudagur, október 17, 2007

Dagur 237 ár 4 (dagur 1321, færzla nr. 599):

Loksins búinn að fá heila felgu undir bílinn. Nú get ég farið í beygjur eins og áður án þess að þurfa að hafa áhyggjur af því að druslan affelgist.

Þurfti að hringja í náunga áðan. Símsvarinn hjá manninum talaði til mín á engilsaxnesku. Svo mér datt í hug að hafa svona Íslenskan mánuð. Þar til 17 nóvember verða öll útlend orð þýdd á hið ástkæra ylhýra, og eins og ein grein úr MBL líka.

MBL er nefnilega ekkert á góðu máli. Ég er ekki að segja að ég sé einhver snillingur í málfræði, en ég er betri en fréttamenn. Og þingmenn. Sem dæmi, þá hef ég aldrei notað orðið "varðandi". Það finnst mér lýsa slæmu valdi á tungumálinu að þurfa að notast við eitthvert stofnana-týskuorð til að lýsa hlutum í hvaða samhengi sem verða vill. Talar fólk svona heima hjá sér?

"Ég er búinn að elda, varðandi matartímann. Ertu búin með borðið, varðandi diskana og það?"

En fyrst:

Nú var Loftbylgjuhátíðin að byrja. Reyndar heitir hún fullu nafni "Ísland Loftbylgjur". Sem er afar einkennilegur titill, þegar maður spáir í því. Ég er ekki viss um hvað það þýðir.

Þetta er náttúrlega í fullu samræmi við hljómsveitirnar, sem heita margar gjörsamlega óþýðanlegum nöfnum. Viljandi. Þess vegna ætla ég að láta eiga sig að hæðast að þeim. Það þýðir ekkert að hæðast að einhverju sem er meðvitaður brandari.

MBL fréttin:

Stakk af frá slysstað eftir árekstur

Fyrst lenti maðurinn í slysi. Svo varð árekstur. Þá flúði hann af vetvangi. Enginn veit af hverju. Eða það stendur þarna. Það hefði átt að standa: "Stakk af eftir árekstur." Ég hélt að blaðamennska gengi út á að skrifa hnitmiðaðan texta?

Ökumaður sem ók á bíl í Blikahjalla í Kópavogi skömmu fyrir klukkan 21 ók á brott frá slysstað á ofsahraða og bárust lögreglunni fregnir af ferðum hans víðsvegar um Kópavog og inni í Hafnarfirði.

Ökumaður sem ók, ók á brott. Já... þessi maður á skilið að fá Bulwer-Lytton verðlaunin.

Hvernig er þetta:

Ökumaður sem lenti í árekstri við Blikahjalla í Kópavogi rétt fyrir níu, flýði burt á ofsahraða. Lögregla frétti af honum á ferð í Kópavogi og Hafnarfirði.

Í bílnum sem ekið var á var kona og ungt barn. Sjúkrabíll var kallaður til. Að sögn lögreglu þurfti barnið aðhlynningu en ekki er talið að meiðslin séu alvarleg.

Ungt barn? Ja hérna. Hve ungt þarf barn að vera til að vera "ungt?" Ég hélt það væri hluti af því að vera barn að vera ungur, eða er það bara ég? Já. Hvað er þá "gamalt barn?"

Orðum þetta frekar svona:

Í bílnum sem ekið var á voru kona og barn. Sjúkrabíll kom á slysstað, en samkvæmt lögreglu þurfti barnið aðhlynningu.

Lögregla höfuðborgarsvæðisins náði síðan manninum sem er talin hafa valdið árekstrinum á Nýbýlavegi við Reykjanesbraut og var hann í annarlegu ástandi sem og drukkinn. Maðurinn sem er 32 ára er í haldi lögreglunnar. Hann var einn í bílnum.

Lögreglan í Reykjavík fann seinna mann sem er grunaður um að hafa valdið árekstrinum, á Nýbýlaveginum. Hann var einn á ferð og undir áhrifum.

Þarf í alvöru að taka til hve gamall hann er? Ég held ekki.

***

Ég ætla að enda þennan pistil á lagi með hljómsveitinni Rúllandi Steinum, aðallega vegna þess að titillinn hljómar afar asnalega á íslensku: Ég get ekki fengið neina fullnægingu. Gerið svo vel:(Nei, ég veit ekki hvaða mál er í textanum, en ég giska á að það sé spænska.)

mánudagur, október 15, 2007

Dagur 235 ár 4 (dagur 1319, færzla nr. 598):

Vasaljósið hennar Yoko minnir mig svolítið á ID4... Hver er eiginlega hugmyndin? Á að summona Jón Lennon? Mig grunar að hann gæti svosem alveg vitrast einhverjum, ennþá rammskakkur síðan seinast.

En hvað um það...

***Kvikmynd kvöldsins: Le Voyage Dans La Lune, síðan 1902.

Þetta myndi vera ein elsta "tæknibrellukvikmynd" sem til er. Reyndar er öll kvikmyndin meira feik en, ja, flest annað sem maður sér. Ekkert tölvugert samt.

Nú, plottið er á þá leið að nokkrir töframenn... uhm... vísindamenn með oddmjóa hatta smíða sér geimbyssu og skjóta sér til tunglsins, þar sem þeir hitta fullt af geimverum, og lemja þær til óbóta. Að sjálfsögðu.

Ég er alveg viss um að þetta er afar háðsk mynd sem fjallar undir niðri um meðferð vestrænna manna á nýlendubúum og allt það, en þetta er líka mjög skemmtileg Sci-fi ræma sem ætti að höfða til allra sem horfa á Star Trek fyrir annað en pseudo-fasísku útópíuna sem þar er lýst. Eða Star Wars.

Allavegana; fullt af sprengingum og aksjón, stærsta byssa ever, og... menn með hatta.

Njótið vel.

laugardagur, október 13, 2007

Dagur 232 ár 4 (dagur 1317, færzla nr. 597):

Og um leið og nýji kallinn tekur við, þá tilkynnir hann okkur að hann hyggist breyta Reykjavík, úr einhverjum sem hún er ekki, í... eitthvað sem er jafnvel verra en hún er.

Dagur B, er hann kallaður. Fyrir hvað stendir Béið? Bylur? Bið? Bið í Byl eftir Bíl?

Sko, RKV er engin bílaborg, það vita atvinnuökumenn betur en aðrir. Það er ekkert reiknað með að bílar aki eftir þessum vegum sem lyggja um allt. Það er ekkert reiknað með umferð fólks á bílum. Það virðist reyndar ekkert reiknað með fólki almennt.

Hvað meina ég?

Jú: hver er sagan á bakvið allar þessar umferðareyjar? Og þessi hringtorg? Þetta dót er allt fyrir. Hvað á það að þýða að hafa þau svo há að þau byrgja útsýn ökumanna? Eiga þeir að vera skyggnir? Sem færir mig að öðru: afhverju eru göturnar svona illa merktar? Þær eru merktar fyrir fótgangendur oftast, en stundum einungis fyrir fólk sem býr í sjálfri götunni og vill vita hvað hún heitir.

Og afhverju þurfa að vera 200 umferðarljós á umferðarbrúnum? Var í alvöru ekki hægt að setja upp lykkjur? Það var nóg pláss. Og jafnvel án þeirra er samt 20 ljósum ofaukið. 3 í hverri beygju. Af hverju? Hlýtur að vera eitthvað makk í gangi, framleiðendur ljósanna hljóta að borga þeim extra fyrir hvert ljós.

Og hraðbrautirnar... ja hérna. Af hverju í helv. eru hraðbrautir (í fleirtölu) þvers og kruss um borgina? Hvað á það að þýða? Engin önnur borg sem ég veit um hefur svona. Engin. Vegna þess að allar aðrar borgir eru skipulagðar, og hraðbrautir eiga bara ekkert heima á þeim skipulögum.

Það er mjög áhugavert að á sama tíma og það er flott hraðbraut frá Mosó til Gróttu, þá liggur mjór vegur, líkur Framnesveginum, alla leið til Akureyrar, og eftir þeim vegi aka milljón trukkar, dráttarvélar og venjulegir fólksbílar. Og þessi vegur liggur um hvert einasta krummaskuð á landinu á leiðinni, bara til að sóa bensíni landans.

Ég myndi hoppa af gleði ef RKV breyttist í Ameríska bílaborg. Með breiðum vegum, almennilegum merkingum, minni umferð... reyndar myndi umferðin bara virðast minni því hún væri dreyfðari. Hún væri hugsanlega meiri.

En nei, þessi pési vill fleiri og erfiðari teppur. Hann vill þéttara mengunarský á vissum stöðum en nú er, og vinnutap.

Þetta er svosem ekkert nýtt.

Á meðan er byrjuð gífurleg rányrkja lögreglu. Þeir eru farnir að setja upp myndavélar til að geta sektað alla ökumenn sem fara um vissar götur. Næst ákveða þeir örugglega -ég yrði ekki hissa- að lækka hámarkshraðann til að geta svikið út meira fé. Það dæmi snýst ekkert um umferðaröryggi, eins og þeir halda fram án þess að blikna (enda þaulæfðir lygarar), heldur snýst málið um pening.

Málið er nefnilega að þessi "gífurlegi hraði" sem þeir tala um er ekkert það gífurlegur. Þetta er normal-hegðun sem þeir vilja stemma stigu við, sem mun ekker tminnka, sem þýðir náttúrlega stöðugt fjárstreymi í kassann. Sem þarf ef þeir ætla að ná takmarkinu sínu: 10 löggur á hvern íbúa.

Ég er að segja að ef þeim væri alvara með allt þetta umferðaröruggi sem þeir eru að prumpa útum munnirnn á sér um, þá hefðu þeir byrjað á vegakerfinu, sem er til háborinnar skammar. En, eins og ég sagði, snýst þetta ekkert um öryggi, jafnvel þvert á móti, eins og vegakerfið virðist sanna.

Fasisminn lifir. Allir í svarta stakka og út á götu að lemja fólk sem er öðruvísi, NÚNA!

Hvað gera þeir ef svo ólíklega vildi til að allir færu að fara að lögum? Gera gagnkynhneigð að sektanlegu athæfi? Setja upp myndavélar allstaðar til að fylgjast með og sekta alla sem verða uppvísir að gagnkynhneigð?

Svei!

Ef þið rekist á svona myndavél, endilega skemmið hana. Spreyið með svörtu lakki á linsuna. Það fattast ekki strax, og er auðvelt að endurtaka eftir viðgerðir. Eða skemmið hana á einhvern listrænni hátt, takið mynd af því til sönnunar, og sendið mér myndina í ímeili. Ekki standa við hliðina á listaverkinu, takk. Ég skelli henni hérna upp.

föstudagur, október 12, 2007

Dagur 231 ár 4 (dagur 1316, færzla nr. 596):

Í gær voru pólitíkusar að rembast við að segja sama hlutinn aftur og aftur í marga klukkutíma. Svo komu rónar.

En rekjum ástæður þess:

Sjálfstæðismenn mynduðu borgarstjórnarmeirihluta með framsókn, og skelltu sem borgarstjóra Volgabjórs Villa, manni sem enginn hafði séð áður og ekkert var vitað um. Kom á daginn að hann var mesti auli, eins og verk hans sýna:

Það kviknaði í Pravda, og þá mætti hann á svæðið, fékk lánaða brunamannahúfu, og tilkynnti að staðurinn yrði endurreistur í sinni upprunalegu mynd til að varðveita götumyndina, og traðkaði þar með á eignarrétti þeirra sem áttu húsið og lóðina undir því, sem ku vera dýrasta land Reykjavíkur.

Snilld. Og hvað var svo hægrisinnað við það: ekkert. Þetta var fasískt plott til að viðhalda fortíðinni uppá lúkkið.

Hann fældi stofnun sem rak nokkra spilakassa úr húsnæði sínu, með afar klaufalegum hætti, og hugsanlega tapaði borgin nokkrar millur á því. Sem er auðvitað mjög frjálshyggjulegt. Er þessi náungi í réttum flokki?

Hann ákvað það að ekki mætti selja kaldan bjór í ákveðinni verzlun niðri í miðbæ. Hver hélt hann eiginlega að hann væri? Salazar? Franco?

Ég hef enga samúð með þessum pésa. Mér finnst gott á hann að hann hafi verið notaður sem leppur fyrir hvaað plott sem þetta nú eiginlega var þarna með orkuveituna. Sem er afar tortyggilegt dæmi út af fyrir sig: því ef það má bara einkavæða orkuveituna, sem er á einu grunn-kerfi, þá má alveg eins einkavæða vegakerfið.

Að lokum mun þá ríkið vera svona batterí sem tekur bara við peningum til að senda ríkisbubba í veizlur hjá öryggisráðinu, á meðan einkaaðilar reka allt annað með misjöfnum árangri, á kostnað þeirra sem nota þjónustuna. Sem var reyndar plottið í Robocop.

En hvað um það; það komst upp um þetta svindl hjá þeim, og allt fór í háaloft. Það jók á vesenið tvöfalt aðborgarstjórinn var álitinn brandari fyrir fyrri frægðarverk, með sérstakri áherzlu á bjórmálið, enda bjór sérlegt áhugamál innfæddra.

Auðvitað tók þessi Björn Ingi þátt í öllu saman, og mun halda áfram að makka svipaða hluti í nýju stjórninni. Ekki ætla ég að ímynda mér annað. En hann hefur séð sér leik á borði og fjarlægt sig frá umræðunni um svindlið, sem, nota bene, hann stóð sjálfur fyrir, með því að gefa fjölmiðlum eitthvað annað að tala um.

Og nú er Borg Óttans aftur komin með R-listann, sem er liðið sem færði okkur 2 borgarstjóra sem borgarar kusu ekki; Línu net, sem er sambærilegt svindl og þetta REI dæmi; skólpgjald til að eiga fyrir Línu Neti og alls kyns annarri fjármálaóreiðu, og lóðum sem er úthlutað til einkavina, en kosta annars meira en komplett húsnæði í borginni, vegna þess að skattféð fer í svartholið en ekki í grunnlífkerfi borgarinnar eins og það á að gera. Og sjálfstæðisflokkurinn mun ekkert hætta með það, enda eru það líka glæpasamtök, þó þau séu meinlausari. Svona svipað og flensa er meinlausari en kólera.

Villi Volgibjór er ekki að genereita neina samúð.

Þeir hefðu átt að nota Gísla Martein. Gamla fólkið fílar Gísla Martein.

fimmtudagur, október 11, 2007

Dagur 230 ár 4 (dagur 1315, færzla nr. 595):

Það er nokkuð auðvelt að skrifa skemmtilega sögu sem fólk nennir að lesa. Það er að minnsta kosti alveg jafn auðvelt og að skrifa slæma sögu sem enginn nennir að lesa. Hafa ber í huga að fyrir mér er stór hluti af slæmsku sögu fólginn í hve langt maður nennir að lesa í henni.

Ég fékk þessa bók gefins einhverntíma. Það voru örugglega jól. Man ekki. Ég komst í gegnum 3 fyrstu kaflana, sem voru hver öðrum hvalafyllri, og þá gafst ég upp og hætti. Sóa ekki tíma mínum í þetta. Gæti lesið blöðin á meðan. Og ég skal segja ykkur af hverju: Sjáið útráttinn? Hvað haldiði að mikið af þessu komi fram í fyrstu köflunum? Nafnið á aðalsöguhetjunni!

Það voru einhverjar aðrar bækur við hliðina á rúminu mínu sem ég gafst upp á: "Töframaðurinn" eftir einhvern þýskara. Ég var kominn hálfa leið inn, og enn að bíða eftir að sagan byrjaði. Eitthvað eftir Ruth Rendell; ekkert áhugavert var á seyði þar.

Sko, þetta er auðvelt, eins og ég sagði áðan. það þarf bara nennuna til að setjast niður og skrifa. Það þarf helst eitthvað áhugavert að gerast á fyrstu síðu, til dæmis:

"Þegar Jónas opnaði ísskápinn um morguninn komst hann að því að þar var pandabjörn."

eða: "Jói kveikti ljósið, og sá þá hálft lík á borðstofuborðinu."

Hér er strax komið eitthvað sem lesandinn vill hugsanlega vita meira um. Svona hook. Afhverju er pandabjörn í ísskápnum hans Jónasar? Hver setti hálft lík á borðstofuborðið hans Jóa? Var það kannski sami maðurinn að verki?

Já, já, ég veit vel að á viktoríutímanum byrjaði bókin aldrei fyrr en eftir 50 blaðsíður - "Heart of darkenss" & "Frankentein" svo ég taki dæmi. En það var fallið frá því eftir stutta stund. "Dracula" eftir Bram Stoker til dæmis rennur af stað strax í fyrsta kafla. Og nú?

Já, það verður að vera kynning á persónum, segja sumir. "Lúin bein" sem ég mynntist á hér áðan líður fyrir kynningu á persónum. Ég hefði byrjað á þessum vofeiflega sköflungi í myrkviðum Reykjavíkur. Það hljómaði töff. Jafet aðalpersóna hinsvegar, er draugleiðinlegur. Við hefðum geta kynnst honum þegar hann var að eltast við þetta bein.

Eiginlega er besta dæmið um þróun skáldsagna glæpasagan: fyrir 150 árum nægð eitt morð. Það var einmitt alltaf framið í upphafi, - rétt á eftir einum kafla sem var svona inngangur, en það var týska þá - og svo gekk afgangurinn af sögunni út á að finna hver drap líkið. Hér eru Morðin á líkhúsgötu, ef einhver vill skoða þetta. Hún byrjar með löngum inngangi, svo er morð, svo finna þeir morðingjann. Að vísu er þetta lang-súrasta glæpasaga tímabilsins, sem veldur því að hún er líka sú þekktasta. Það er stuttur inngangur, svo morð.

Þetta gekk alveg þar til Agötu Christie datt í hug að fjölga morðunum úr 1-2 í svona 5 að jafnaði. Ég held að það hafi náð hámarki í "10 negrastrákum". Sem fjallaði ekki um morð á tíu negrum, merkilegt nokk. Þessi fjölgun á morðum var tekin upp af fleyrum, og fyrir þá sem ekki nenna að lesa þá er búið að kvikmynda margt eftir Raymond Chandler og fleyri. Það er nefnilega miklu meira fútt í að vera einkaspæjari ef maður fær að rannsaka afkastamikinn morðingja, og er kannski þröngvað útaf veginum öðru hvoru.

Þegar morðin eru orðin svona mörg, þá er ekkert mál að rúlla út eins og 150 blaðsíðum. Eitt morð á kafla ætti að viðhalda áhuga. Og ef það eru engir kaflar... Maður byrjar bara samt á líki: Rude Awakening & Weekender. Það eru miklu fleyri lík í "Weekender".

Maður byrjar nefnilega bara á líkinu. Eða partinum þar sem einhver breytist í lík. Þetta verður bara að gerast á fyrstu 5 blaðsíðunum. Helst í fyrstu málsgrein. Eða fyrsta orði.

Mmmm.... bók sem byrar á: "Lík". Flott. Ætti að seljast vel.

Venjuleg bók nú til dags er 300 síður. Aldrei hef ég nennt að skrifa meira en 150. Ég á eina á harða diskinum sem er 160. Fullt af líkum, að sjálfsögðu. Yfir 20, ef ég man rétt. Lík úti á götu, lík inni á bar; lík í næstu íbúð, lík týnd Guð veit hvar... Bílum þröngvað út af veginum hægri vinstri, samsæri og læti.

Maður þarf ekki að vera neinn Laxness, held ég. Bara að hafa það einfalt, skiljanlegt; en ekki tyrfið og ljóðrænt. Já, og fleyri dauðsföll en trúverðugt getur talist. Það eru örugglega allir leiðir á raunsæi hvort eð er. Svo ef þú getur ekki skrifað bestu glæpasöguna, þá geturðu reynt að skrifa þá skrýtnustu.

Fulla af stuttum setningum.

mánudagur, október 08, 2007

Dagur 227 ár 4 (dagur 1312, færzla nr. 594):

Um daginn var ég að lesa umsögn um bíl í Fréttablaðinu. Ford Escape. Sem er samkvæmt þeim sem skrifar umsögnina sparneytnasti jeppi í heimi. Eyðir ekki nema 11.5 á hundraðið, næstum 1600 kílóa bíll. Það getur ekki verið, hugsa ég, en hlýtur samt að vera, því skrifari kvartar undan því að það sé mikið. Mikið? 11.5 á hundraðið fyrir 1600 kílóa 4x4 bíl með 3 lítra V-6 sem skilar 200 hestum?

Ekki veit ég hvaða draumaveröld skrifari (einhver Sólveig) býr í, en í þeim heimi þar sem ég lifi í eyða 1600 kílóa jeppar minnst 14 lítrum á hundraðið.

11.5? Hlýtur að vera á langkeyrzu.

Skrifari ætti aldrei að skoða alvöru lúxusjeppa. Hún fær taugaáfall þegar hún kæmist að því hvað Landcruiser eyðir á hundraðið. Eða Range Rover. Úff. Eða Porsche... (Toyota.is viðurkennir að litli crúserinn eyðir minnst 17 (það þýðir 20 úti í raunheimum), Landrover.co.uk gefur upp eyðzluna 22.4. Það þýðir yfir 25 úti á götu. Sem er ekki mikið fyrir bíl sem er 2.6 tonn og yfir 300 hestöfl.) En þetta farartæki, þessi Ford, er ekkert sambærilegur við Landcruiser eða Range Rover. Það eru miklu þyngri bílar. Grand Vitara hinsvegar: 2.7, það gefur suzukiumboðið upp með 15.7 á hundraðið. Sem merkilegt nokk hljómar trúlega.Hugsanlega sparneytnasti jeppi í heimi.

11.5 í blönduðum akstri... yeah, right.

föstudagur, október 05, 2007

Dagur 224 ár 4 (dagur 1309, færzla nr. 593):

Þá er það mynd vikunnar. Að sjálfsögðu geri ég mér grein fyrir því að vikurnar eru svolítið langar hjá mér. Það er bara óskhyggja, náttúrlega. Vildi ég helst að dagarnir væru svona 5 tímum lengri. Það myndi henta mér ágætlega.

Það var töluverð rigning í gær. Kom stöðuvatn á bílastæðið. Nennti ekki að skoða hvort það hafði lekið í burt yfir nóttina, en geri ráð fyrir því, því það voru bílar þarna. Fólk er minna fyrir að leggja þar sem það stígur út úr bílnum í ökkladjúpt vatn.

Annars sýnist mér líka að sumt fólk sé á stærri bílum en það ræður við. Honda Civic, til dæmis, vex svo í sumra augum að ótrúlegt er. Hvernig væri að banna fólki sem ekki getur lagt ekki stærri bíl að vera með ökuleyfi? Það meikar meiri sens en þessar hraðasektir: ef þú hefur ekki rýmisskynjun til að leggja farartækinu þínu í stæði, þá hefur þú ekki rýmisskynjun til að aka, hvað þá ganga um götur. Púntur.

Annars var einum góðum púnti velt upp um daginn: ef bíllin hefði verið fundinn upp í gær, og væri kominn á markað í dag, þá fengju almennir borgarar ekkert leyfi til að þvælast um á slíkum ökutækjum. Einungis þrautþjálfaðir ríkisstarfsmenn fengju það, eftir að hafa annað hvort verið rukkaðir um milljónir eða ráðnir sem einkabílstjórar fyrir ráðamenn.

En hvað um það...

Hvað er þetta með alla þessa F-350 jeppa? Þeir eru 8 metra langir. Hvaða meingallaða kerfi er það sem gerir það praktískt að aka um á svoleiðis farartækjum? Og af hverju F-350? Af hverju ekki fara alla leið og vera á Úral trukk? Kostar ekkert, þannig lagað. Svona 2 millur, er með 3 öxla og drif á öllum, vegur svona 5 tonn. Hörku kaggi, það. Eyðir svona 30 lítrum af dísil eða steinolíu á hundraðið, sem er svipað og þessir jeppar eru allir að eyða núorðið svo það breytir engu. Maður sem getur ekki lagt Opel Corsa getur heldur ekkert lagt svoleiðis.

Undarlegt, allt saman.

þriðjudagur, október 02, 2007

Dagur 220 ár 4 (dagur 1305, færzla nr. 592):

Núna er ég 10.101 daga.

Ég hef verið á lífi núna lengur en Otis Redding, Kurt Kobain og Jim Morrison. Og eftir 20 daga verð ég búinn að vera uppi lengur en Janis Joplin, og eftir 56 verð ég jafn-gamall og Jimi Hendrix var þegar hann hrökk uppaf. Gaman að vita það. Ef ég væri Jim Morrison, væri ég búinn að vera dauður í mánuð.

Hmm...